De GOUltra is een platform voor situational awareness voor professionals die werken bij evenementen. Het platform maakt gebruik van livestreaming en positiebepalingen om gebruikers een overzicht te geven van hun omgeving.

De belangrijkste functies van de GOUltra zijn:

  • Livestreaming: De GOUltra maakt het mogelijk om live videobeelden te streamen van een evenement. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een evenement te volgen of om meldingen te doen van incidenten.
  • Positiebepalingen: De GOUltra kan de positie van gebruikers bepalen door middel van GPS of andere technologieën. Dit kan worden gebruikt om gebruikers te lokaliseren of om te bepalen waar zich incidenten voordoen.
  • Chatfunctie: De GOUltra heeft een chatfunctie waarmee gebruikers met elkaar kunnen communiceren. Dit kan worden gebruikt om informatie uit te wisselen of om samen te werken aan een actie.
  • Journaalfunctie: De GOUltra heeft een journaalfunctie waarin gebruikers kunnen noteren wat er gebeurt. Dit kan later worden gebruikt om de gebeurtenissen te analyseren of om rapporten te schrijven.

De GOUltra is een krachtig hulpmiddel voor situational awareness bij evenementen. Het platform kan worden gebruikt om incidenten te voorkomen, om de veiligheid van gebruikers te waarborgen en om de efficiëntie van operaties te verbeteren.

De passage die je hebt geciteerd, benadrukt de noodzaak van situational awareness voor professionals die werken bij evenementen. Door te weten waar iedereen is en wat er gebeurt, kunnen professionals gericht bijdragen aan de actie en hun eigen veiligheid garanderen.

De passage geeft ook een overzicht van de belangrijkste functies van de GOUltra. Livestreaming, positiebepalingen, een chatfunctie en een journaalfunctie zijn allemaal essentiële functies voor situational awareness bij evenementen.

De GOUltra is een waardevol hulpmiddel voor professionals die werken bij evenementen. Het platform kan worden gebruikt om incidenten te voorkomen, om de veiligheid van gebruikers te waarborgen en om de efficiëntie van operaties te verbeteren.